anastasia

anastasia

  • graphite on paper
  • 2021