stkh #13

stkh #13

  • graphite on paper
  • 21 x 14,5cm
  • 2022