stkh 14

stkh 14

  • graphite on paper
  • 21 x 14,5cm
  • 2022