stkh #8

stkh #8

  • 21 x 14,5cm
  • graphite on paper
  • 2020